domů     o Nás      vrácení řp     skupina A 2018      CENÍK      školení řidičů     KontaKt


Vítejte na stránkách Autoškoly Miroslav Margetiak, Vyškov.

U P O Z O R N Ě N Í

Uchazeči o získání řidičského oprávnění skupin A si mohou veškeré informace najít na této stránce. 

 

Novelou zákona 247 z února 2016 se zásadně mění podmínky pro zkoušky pro získání všech skupin řidičských oprávnění v tom, že pokud žadatel neprospěje u zkoušky z pravidel provozu (test), nepokračuje v dalších zkouškách do doby než prospěje z testu.

skupina a v roce 2018 u Autoškoly Miroslav Margetiak

Po zkušenostech s novým formátem zkoušek budeme již od února 2018 přijímat přihlášky k získání všech skupin ŘP sk. A, AM, A1, A2.

Největší změny přišly ve způsobu vykonání závěrečné zkoušky.

Nově přibyla povinnost prokázání ovládání motocyklu na cvičné ploše při nízké rychlosti, jako jsou vyhýbající manévry, jízda mezi kužely, couvání apod.

Při samostatné závěrečné zkoušce v provozu sedí uchazeč na motocyklu sám a zkušební komisař ho následuje v doprovodném vozidle, kde komunikace probíhá pomocí intercomu. 

 

Tyto nové podmínky znamenají nové náklady na výuku a tudíž i na celkovou cenu kurzu.

V ceně výcviku AM, A1, A2, A je zahrnuto úrazové pojištění pro případ trvalých následků úrazu, nebo smrti následkem úrazu u pojišťovny Kooperativa do výše 250.000,- pro trvalé následky a 200.000,-  v případě úmrtí.

V ceně je dále zahrnuta 1 hodina výcviku navíc pro nácvik úkonů na cvičné ploše (platí pro sk. AM, A1). Zájemci o kombinaci výcviku A1, A2, A, nebo A+B se cena stanovuje individuálně.

Dále Vám nabízíme rozšíření ŘP z A1 na A v rozsahu 7 hodin výcviku.

Rozšíření doplňkovou zkouškou z A1 na A2, nebo z A2 na A, lze provést zkouškou bez zkušebních testů, v rozsahu třech výcvikových hodin.


U osob do 18.ti let požadujeme čestné prohlášení, úředně ověřené, k účelu k zařazení do výcviku bez přítomnosti učitele, nebo zkušebního komisaře na místě spolujezdce. Pro úspěšný výcvik požadujeme vlastní ochrannou přilbu, rukavice a uzavřené boty.


ceník skupiny A

Při úhradě ceny dle ceníku u sk. AM, A1, A2, můžeme požadovat vratnou kauci ve výši 2.000,-, která bude následovně vrácena v případě řádného dokončení výcviku bez poškození motocyklu. Tato kauce je určena pro případ drobné opravy, popř. pro větší opravy v rámci spoluúčasti při likvidaci následků pojistné události havarijního pojištění motocyklu.


Rozšíření řidičského oprávnění

z A1 na A motocykl bez omezení výkonu -  výcvik 3 hod. jízd bez testů                    

z A1 na A2 + B motocykl do 35 kW + os. automobil -  výcvik 3 hod. jízd bez testů

 

 

5000

12500

 

Zdokonalovací výcvik pro žadatele, kteří jsou min. 2 roky držiteli řidičského oprávnění

 

z A1 na A2 - do 35 kW - výcvik                                                 

z A2 na A - bez omezení výkonu - výcvik                                  

 

3000

3000

 

Kondiční jízda

AM, A                                                                                              

B                                                                                                      

 

 

400

300


* Dvě hodiny řízení navíc zdarma pro mladé žadatele bez řidičského průkazu v ceně 800,- Kč

** Jedna hodina  řízení navíc zdarma pro žadatele bez řidičského průkazu v ceně 400,- Kč

*** jedna hodina řízení A/A2 + jedna hodina řízení B navíc zdarma pro žadatele bez řidičského průkazu v ceně 700,- Kč

Pozn. U všech skupin A je v ceně zahrnuto úrazové pojištění žadatelů, ceny vyznačené červeně platí pouze pro studenty.


 

 

INFORMACE

 

Držitelé ŘP skupiny B jsou od 19.1.2013 oprávněni řídit skůtr do objemu 125 ccm. Zkouška pro skupinu A, B je nově bez zkoušky z otázek z údržby a ovládání vozidla - může se nahradit zkouškou u vozidla. Žadatelé o ŘP skupiny A musí dosáhnout věku 24 let, nebo se musí prokázat držením ŘP skupiny A2  v době dvou let.


Všechna práva vyhrazena (c) 2000 - 2017  |  tel.: 606493490  | adresa: OD Kojál, II. patro, Vyškov, 682 01, CZ  |  kontaktujte nás na margetiak@email.cz.